Onze projecten

Het werk van Artsen voor Kinderen ligt op het grensvlak tussen zorg en welzijn en strekt zich uit over meerdere projecten. Zo is er Fitkids, een speciaal fitness- en oefenprogramma, de Cyberpoli, een online platform waar jongeren informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en (anoniem) vragen kunnen stellen aan een panel van medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen, en het project Geld&ik voor kinderen die in Nederland in armoede of met weinig geld moeten leven. Daarnaast hebben we een uitgebreide webshop met zelf vervaardigd informatiemateriaal (boeken, cd-roms en films) over de belangrijkste chronische ziektes en aandoeningen.

Ook zijn er projecten overgedragen, zoals het Mate4You-project, een mentorproject voor kinderen en jongeren met diabetes, en Klik, een webbased methode om in kaart te brengen hoe het gaat met kinderen (en/of hun ouders) die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis.

Cyberpoli

De cyberpoli is een online en interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte lopen rond met vragen over hun ziekte die zij niet aan hun behandelaar hebben kunnen vragen. Of ze willen gewoon nú iets weten over het leven met hun ziekte en het volgende poli bezoek staat pas gepland over een maand.

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De kinderen trainen en bewegen gedurende een half jaar tot een jaar onder begeleiding van een (kinder)fysiotherapeut.

KLIK

KLIK is een methode om in kaart te brengen hoe het gaat met kinderen die onder behandeling zijn (geweest) in een (kinder)ziekenhuis en hun ouder(s)/verzorger(s).

Geld & Ik

Geld&ik is hét platform voor kinderen en jongeren die alles willen weten over geld. Praat mee, stel vragen aan ervaringsdeskundigen, en lees alles over geld!

Boek Downsyndroom

Wij hebben de meest voorkomende medische problemen bij kinderen met Downsyndroom, uitgaande van de nieuw te verschijnen richtlijn, op een rij gezet in een mooi klapboek.

Mate 4 you

Artsen voor Kinderen heeft in aantal steden het project Mate 4 You opgezet. Kinderen met veel dagelijkse problemen, een moeilijk in te stellen of ontregelde diabetes, krijgen een eigen begeleider.