Wat is Artsen voor Kinderen?

Meer dan een kwart miljoen kinderen en jongeren in Nederland hebben een chronische ziekte of beperking en groeien op met problemen. Stichting Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor deze kinderen. Met praktische, innovatieve projecten die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zoals Fitkids, een speciaal fitness- en oefenprogramma, of de Cyberpoli, een online platform waar jongeren informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en (anoniem) vragen kunnen stellen aan een panel van medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen. Ook is er het project Geld&ik voor kinderen die in Nederland in armoede of met weinig geld moeten leven.

AvK kwaliteit van leven

Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte.

Bij Artsen voor Kinderen hebben de kinderen zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Hiermee willen wij de participatie van kinderen in de zorg vergroten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere hulpverleners. De organisatie heeft een klein aantal medewerkers en ontvangt geen subsidie of financiële steun van de overheid. We streven ernaar onze overhead zo laag mogelijk te houden. Onze projecten worden gefinancierd met hulp van sponsoren en particuliere bijdragen.

Stichting Artsen voor Kinderen is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling) bij de Belastingdienst.

ICT

AvK is vooruitstrevend in de ict met medische informatie en hulp.

Beeldvorming

AvK helpt met het beeld van en over kinderen met een aandoening.

Zelfstandigheid

AvK helpt kinderen weer op hun eigen benen te laten staan.

De paraplu van Artsen voor Kinderen

Stichting Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. We bedenken en voeren praktische, innovatieve projecten uit, afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen. Daarbij werken we volgens de zogenaamde paraplu-aanpak, een serie elkaar opvolgende acties:

 1. We ontwikkelen ideeën en werken ze uit tot een concept.
 2. Het uitgewerkte concept zetten we om in een project.
 3. We voeren het project uit in eigen beheer.
 4. Of we dragen het project of het uitgewerkte concept over aan een derde partij.

Eigen beheer

Voorbeelden van projecten in eigen beheer zijn Fitkids, een speciaal fitness- en oefenprogramma voor kinderen en jongeren met een beperking, en de Cyberpoli, een online platform waar jongeren informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en (anoniem) vragen kunnen stellen aan een panel van medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen. Fitkids is om organisatorische redenen ondergebracht in een eigen stichting maar valt wel onder Artsen voor Kinderen. Ook Geld&ik, een project voor kinderen in Nederland die in armoede of met weinig geld moeten leven, voeren we in eigen beheer uit.

Daarnaast hebben we een uitgebreide webshop met zelf vervaardigd informatiemateriaal (boeken, cd-roms en films) over de belangrijkste chronische ziektes en aandoeningen.

Overgedragen projecten

Voorbeelden van projecten die zijn overgedragen zijn het Mate4You-project, een mentorproject voor kinderen en jongeren met diabetes, en Klik, een webbased methode om in kaart te brengen hoe het gaat met kinderen (en/of hun ouders) die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis.

 

Cyberpoli

Dertig chronische ziektes en aandoeningen online

Ruim 100.000 bezoekers per maand

Een panel met 190+ medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen

Cyberpoli maakt de zorg compleet

Fitkids

Meer dan 170 locaties in Nederland

Ruim 5000 kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking die meetrainen

Onderzoek laat zien dat zowel de fysieke als de mentale fitheid verbetert bij deze kinderen

Zelf ontwikkelde, goed toepasbare loopbandtest

Medewerkers

Lex Winkler
Arts en directeur

Hester Noll
Manager Fitkids

Marloes Vegelin
Kinderarts, research en wetenschappelijke ondersteuning

Roesja van Doorn
Orthopedagoog, diëtist en webmaster Cyberpoli

Elles Kotte
Bewegingswetenschapper, medewerker Fitkids

 

Vacatures

Toe aan een nieuwe invulling van je medische beroep?

Stichting Artsen voor Kinderen is op zoek naar een Medisch Directeur. Een baan met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor creatieve ideeën.

 • Geen directe patientenzorg 
 • Geen bureaucratie
 • Medisch inhoudelijk werk
 • Wel contact met de doelgroep
 • Wel veel ruimte voor eigen initiatief
 • Klein zeer betrokken team

 

Wat zoeken we?

Een ondernemende, medische creatieveling met goede contactuele eigenschappen en een uitgebreid netwerk, die buiten de bestaande kaders kan kijken. Naast het onderhouden en uitbouwen van de huidige projecten en netwerk zijn inhoudelijke sturing en fondsenwerving en financiering belangrijke onderdelen van deze functie.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd en herken jij jezelf in deze omschrijving, stuur dan een mail aan Job van Woensel, voorzitter van het bestuur: j.b.vanwoensel@amsterdamumc.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met de huidige directeur Lex Winkler: info@artsenvoorkinderen.nl

Comité van aanbeveling

 • Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur Achmea
 • Roelf Rogaar
 • Cisca Fentener van Vlissingen
 • Monique Heijn
 • Monique Maarsen, Algemeen Directeur Maarsen Groep

Raad van Advies (buiten de organisatie)

 • Prof. Dr. P.J.J. Sauer - Beatrix Kinderkliniek, Groningen.
 • Prof. Dr. H.S.A. Heijmans - Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam.
 • Prof. Dr. J.J. Roord - Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Prof. Dr. R.de Groot - UMC St. Radboud, Nijmegen.
 • Prof. Dr. C.E .Blanco - Academisch Ziekenhuis Maastricht.
 • Prof. Dr.A.J. van der Heyden - Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis.
 • Prof. Dr. J.L.L. Kimpen - Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht.

Bestuur

 • Prof.dr. J. van Woensel (voorzitter), kinderarts en intensivist, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Drs. K.H. Gerritsen (penningmeester en secretaris) - Zelfstandig adviseur
 • Drs. C.A.M. Antens, CFO bij Qbuzz b.v.
 • Drs. R.F.A. Houben, consultant & founder healtH2Media
 • Jikke Wigmans, Private financial advisor

Partners & sponsoren

Stichting Artsen voor Kinderen ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften en sponsors. Wij willen graag samenwerken met bedrijven of organisaties die ons werk op een structurele wijze willen steunen. Als sponsor via een projectsubsidie of als partner in een project.

Huidige sponsors

Een greep uit de sponsors die eerder hebben bijgedragen

 • De Rabobank Foundation: bijdrage onderhoud en beheer Cyberpoli en Fitkids Upgrade
 • VSB-fonds: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli
 • De Bank of America Merrill Lynch: bijdrage voorlichtingsmateriaal t.b.v. project sikkelcelanemie
 • Kinderfonds van Dusseldorp: bijdrage voorlichtingsmateriaal t.b.v. project sikkelcelanemie
 • K.F. Heinfonds: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli-app
 • Stichting Elise Mathilde Fonds: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli-app
 • Innovatiefonds Zorgverzekeraars: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli-app
 • NSGK: bijdrage herdruk van het boek Downsyndroom, alle medische problemen op een rij

Partners

De Cruijff Foundation is onze partner in het Fitkids-project

De NSGK is onze partner in het project Fitkids in de Family