Mate 4 you

Maatjesproject voor kinderen met diabetes

Kinderen met diabetes mellitus hebben het niet eenvoudig: meerdere keren per dag prikken voor bloedsuikercontrole, iedere dag een aantal pijnlijke insuline-injecties, letten op de hoeveelheid beweging, een dieet houden. En dat is nog niet eens alles. Hoe goed ze hun best ook doen, de bloedsuikers kunnen toch ontregeld zijn. Tel daarbij de voortdurende angst voor een hypoglycemie (te laag bloedsuikergehalte met plotseling bewustzijnsverlies) en je begrijpt hoe moeilijk het is om een normaal leven te kunnen leiden. En dat geldt ook voor de ouders. In veel gezinnen lukt dat dan ook niet. De kinderen krijgen teveel verantwoordelijkheden en te weinig emotionele ondersteuning. Ze moeten teveel zelf doen. In principe kunnen ze het wel, maar de motivatie ontbreekt vaak. Hierdoor ontregelt de diabetes en is niet of moeilijk in te stellen, met alle gevolgen van dien voor het kind.

Betrokkenheid zorgt voor positief effect

Om dit te doorbreken heeft Artsen voor Kinderen in aantal steden het project Mate 4 You opgezet. Kinderen met veel dagelijkse problemen, een moeilijk in te stellen of ontregelde diabetes, krijgen een eigen begeleider. Deze wordt voor 1 tot 1,5 jaar aan het kind gekoppeld en zorgt voor persoonlijke aandacht, steun en motivatie. Het gaat om wekelijkse contacten van minimaal een dagdeel. Door de verbeterde motivatie kunnen de kinderen beter behandeld worden door de diabetesteams. Een betere instelling van de diabetes is te meten via eenvoudig laboratoriumonderzoek. Verbetering van de zelfredzaamheid en de draagkracht van het gezin blijkt uit de begeleidende gesprekken.

Waar zit Mate4You?

In de regio Den Haag wordt Mate4you uitgevoerd door het Juliana Kinderziekenhuis en de Stichting Vitalis. Ook kinderen met andere chronische ziektes kunnen meedoen. In Rotterdam wordt Mate4You uitgevoerd door de organisatie Big Brother Big Sister. Hier kunnen kinderen terecht die om uiteenlopende redenen extra aandacht en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ook kinderen met diabetes. In Noord Nederland kunnen de kinderen aangemeld worden bij de Stichting Humanitas in Groningen. In Nijmegen is lange tijd samengewerkt met het NIM.