CDROM - Diabetes

Interactieve vragenlijsten en startpakket voor kinderen en jongeren met diabetes

De cd-rom ‘Diabetes, heb ik dat?' is speciaal gemaakt voor jongeren met diabetes. Artsen voor Kinderen wil met de cd-rom deze ziekte die enorm toeneemt, op een andere manier onder de aandacht brengen. Naast specialisten en deskundigen op het gebied van diabetes, worden ook de kinderen zelf aan het woord gelaten.

De cd-rom 'Diabetes heb ik dat?' is opgebouwd uit twee delen die niet los van elkaar te zien zijn. Eén deel bevat de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn in principe bedoeld voor (kinder)artsen, psychologen en diabetesverpleegkundigen die de kwaliteit van leven van kinderen met diabetes (en hun ouders) willen meten.

Het andere deel is bedoeld voor tieners en jongeren met diabetes en iedereen om hen heen. Aan de hand van herkenbare verhalen wordt een beeld geschetst van hoe het dagelijkse leven met diabetes eruit kan zien en hoe iedereen zijn eigen weg vindt. Op de cd-rom staan verder veel praktische tips, suggesties, belangrijke adressen en andere handige informatie.

De cd-rom is ontwikkeld door Artsen voor Kinderen en werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Stichting de NEES.

Samenstelling en redactie

Artsen voor Kinderen
Lex Winkler en Paulette Mostart

Prijs: €8
Bestellen