CDROM - Hartenkinderen

De cd-rom ‘Hartenkinderen ‘ is bedoeld voor kinderen en jongeren met een aangeboren hartafwijking (AHA) en iedereen om hen heen. De cd-rom is opgebouwd uit meerdere delen die niet los van elkaar te zien zijn. Een medisch deel met veel informatie en uitleg over de werking van het normale hart en de meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen en hartritmestoornissen. Ook is er aandacht voor diagnostiek, behandeling en zwangerschap bij AHA. Duidelijke animaties met ingesproken tekst geven inzicht in de soms complexe aangeboren hartafwijkingen.

In het deel interviews en in het deel dagelijks leven zijn kinderen en jongeren met AHA, hun familie en diverse behandelaars in Nederland aan het woord. Aan de hand van persoonlijke verhalen, meningen en nieuwe inzichten plaatsen zij het leven met een AHA in een realistisch, eigentijds perspectief.

Verder is er aandacht voor Kwaliteit van Leven en worden er veel praktische tips, suggesties, belangrijke adressen en andere handige informatie gegeven.

Waarvoor te gebruiken ?

De cd-rom geeft een zeer compleet beeld van de meest voorkomende AHA en hartritmestoornissen. De animaties met ingesproken tekst kunnen goed gebruikt worden bij het (medisch) onderwijs maar ook bijvoorbeeld bij het geven van een spreekbeurt. De cd-rom kan ook aan familie, vrienden en andere betrokkenen worden meegegeven, zodat zij een beter begrip krijgen hoe het leven van een kind met een aangeboren hartafwijking eruit ziet.

Samenstelling en redactie

Marloes Vegelin
Roesja van Doorn
Paulette Mostart
Lex Winkler

Prijs: €9
Bestellen