CDROM - Astma

Astma, hebben wij dat?

Deze cd-rom is bedoeld voor kinderen en jongeren met astma. Maar ook voor hun ouders (soms zelf met astma) en iedereen om hen heen. Want astma kan een behoorlijk stempel drukken op een gezin.

De cd-rom is opgebouwd uit meerdere delen. Een medisch deel met o.a. veel informatie en uitleg over de werking van de longen, klachten en oorzaken van astma. Ook is er aandacht voor diagnostiek en behandeling. Duidelijke animaties met ingesproken tekst belichten de verschillende kanten van astma nog eens extra.

In het deel interviews en het deel dagelijks leven zijn kinderen en jongeren met astma, hun familie en diverse behandelaars en onderzoekers in Nederland aan het woord. Aan de hand van persoonlijke verhalen, meningen en nieuwe inzichten, plaatsen zij het leven met astma in een realistisch, eigentijds perspectief.

Ook worden er veel praktische tips, suggesties, belangrijke adressen en andere handige informatie gegeven en is er ruimte voor educatieve spelletjes .

Waarvoor te gebruiken ?

De cd-rom geeft een zeer compleet beeld van de verschillende verschijningsvormen van het astma. De animaties met ingesproken tekst kunnen goed gebruikt worden bij het (medisch) onderwijs maar ook bijvoorbeeld bij het geven van een spreekbeurt. Ook wordt goed inzichtelijk gemaakt waaruit de behandeling van astma kan bestaan. De cd-rom kan ook aan familie, vrienden en andere betrokkenen worden meegegeven, zodat zij een beter begrip krijgen hoe het leven van een kind met een astma eruit ziet.

Samenstelling en redactie

Artsen voor Kinderen
Roesja van Doorn
Paulette Mostart
Lex Winkler
Marloes Vegelin

Prijs: €6.50
Bestellen