Boek - Downsyndroom, heb ik dat?

Dit boek rekent af met vooroordelen.

Onder de titel: "Downsyndroom Heb ik dat?" heeft Artsen voor Kinderen een bijzonder boek uitgebracht met prachtige foto's, ervaringen en informatie. Het boek schetst een realistisch en eigentijds beeld van hoe het leven met een kind met Downsyndroom eruit kan zien. Met dit boek wil Artsen voor Kinderen de negatieve beeldvorming doorbreken om zo de acceptatie en integratie van kinderen met Downsyndroom te bevorderen.

Per jaar worden er 160-180 kinderen met het syndroom van Down geboren. Veel van deze kinderen hebben tegenwoordig een redelijk gunstige levensprognose. Naar school gaan, zelfstandig wonen, werken en leven is voor een grote groep niet langer onbereikbaar. Maar de meeste mensen hebben een heel ander beeld. Kersverse of aanstaande ouders met een kindje met Down, weten vaak niet wat hun te wachten staat. Er is wel voldoende materiaal beschikbaar over feiten en cijfers, maar die informatie is vooral technisch. Wat ontbreekt, is een realistisch beeld van hoe het dagelijkse leven er met een kind met Downsyndroom uitziet.

Realistisch beeld

Negatieve beeldvorming staat de acceptatie en integratie van kinderen met Down enorm in de weg. Juist bij nieuwe ouders zorgen deze vooroordelen voor een extra handicap. Ze moeten niet alleen dealen met de vaak onverwachte aandoening van hun kind, maar ook nog eens met hun eigen spookbeelden en die van hun omgeving.
Omdat het gebrek aan eigentijdse beelden, informatie en ervaringen, vooral in de eerste jaren, als een groot gemis wordt ervaren, heeft Artsen voor Kinderen dit boek uitgebracht voor ouders en betrokkenen. Om ze te helpen hun negatieve beelden over Downsyndroom zo snel mogelijk te vervangen door realistische beelden en ervaringen.

Samenstelling en redactie

Artsen voor Kinderen
Illya Soffer, Liesbeth van der Heijden, Victor Cijs, Sheila van Rossum

Prijs: €25
Bestellen