DVD - Liefde op het tweede gezicht

Leven met een kindje met het Downsyndroom.

Per jaar worden er 160-180 kinderen met het syndroom van Down geboren. Veel van deze kinderen hebben tegenwoordig een redelijk gunstige levensprognose. Naar school gaan, zelfstandig wonen, werken en leven is voor een grote groep niet langer onbereikbaar.
Maar de meeste mensen hebben een heel ander beeld. Kersverse of aanstaande ouders met een kindje met Down, weten vaak niet wat hun te wachten staat. Er is wel voldoende materiaal beschikbaar over feiten en cijfers, maar die informatie is vooral technisch. Wat ontbreekt, is een realistisch beeld van hoe het dagelijkse leven er met een kind met Down uitziet.

Referentiekader

Negatieve beeldvorming staat de acceptatie en integratie van kinderen met Down enorm in de weg. Juist bij nieuwe ouders zorgen deze vooroordelen voor een extra handicap. Ze moeten niet alleen dealen met de vaak onverwachte aandoening van hun kind, maar ook nog eens met hun eigen spookbeelden en die van hun omgeving.

Daarom heeft Artsen voor Kinderen een videodocumentaire gemaakt over het dagelijkse leven van een aantal gezinnen met een kind met Down. Aan bod komen alledaagse dingen als naar de crèche gaan, eten, drinken en spelen, maar ook 'Downspecifieke' zaken als fysiotherapie, logopedie of de kinderarts.
Het doel van deze documentaire is om te laten zien hoe het echt is om een kind met Down te hebben.

Om een realistisch beeld te schetsen van de gezondheidsproblemen van het kind, de belasting van de andere gezinsleden en de teleurstelling of het verdriet van de ouders. Maar zeker ook van de levensvreugde, de kansen en mogelijkheden. Om een referentiekader te kunnen bieden aan (aanstaande) ouders, artsen, hulpverleners en iedereen die betrokken is bij de verzorging van kinderen met Down.

Samenstelling en regie

Illya Soffer
Paul Enkelaar

Prijs: €19
Bestellen