Wat is Artsen voor Kinderen?

Meer dan een 1,3 miljoen kinderen en jongeren in Nederland hebben een chronische ziekte of beperking en groeien op met problemen. Stichting Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor deze kinderen. Met praktische, innovatieve projecten die zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zoals Fitkids, een speciaal fitness- en oefenprogramma, of de Cyberpoli, een online platform waar jongeren informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en (anoniem) vragen kunnen stellen aan een panel van medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen. Ook is er het project Geld&ik voor kinderen die in Nederland in armoede of met weinig geld moeten leven.

AvK kwaliteit van leven

Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte.

Bij Artsen voor Kinderen hebben de kinderen zelf een belangrijke stem. We luisteren naar ze en betrekken ze bij de uitvoering van onze projecten. Hiermee willen wij de participatie van kinderen in de zorg vergroten. Ook werken we nauw samen met de ouders, patiëntenverenigingen, artsen en andere hulpverleners. De organisatie heeft een klein aantal medewerkers en ontvangt geen subsidie of financiële steun van de overheid. We streven ernaar onze overhead zo laag mogelijk te houden. Onze projecten worden gefinancierd met hulp van sponsoren en particuliere bijdragen.

Stichting Artsen voor Kinderen is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling) bij de Belastingdienst.

ICT

AvK is vooruitstrevend in de ict met medische informatie en hulp.

Beeldvorming

AvK helpt met het beeld van en over kinderen met een aandoening.

Zelfstandigheid

AvK helpt kinderen weer op hun eigen benen te laten staan.

De paraplu van Artsen voor Kinderen

Stichting Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. We bedenken en voeren praktische, innovatieve projecten uit, afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen. Daarbij werken we volgens de zogenaamde paraplu-aanpak, een serie elkaar opvolgende acties:

 1. We ontwikkelen ideeën en werken ze uit tot een concept.
 2. Het uitgewerkte concept zetten we om in een project.
 3. We voeren het project uit in eigen beheer.
 4. Of we dragen het project of het uitgewerkte concept over aan een derde partij.

Eigen beheer

Voorbeelden van projecten in eigen beheer zijn Fitkids, een speciaal fitness- en oefenprogramma voor kinderen en jongeren met een beperking, en de Cyberpoli, een online platform waar jongeren informatie kunnen vinden, elkaar kunnen ontmoeten en (anoniem) vragen kunnen stellen aan een panel van medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen. Fitkids is om organisatorische redenen ondergebracht in een eigen stichting maar valt wel onder Artsen voor Kinderen. Ook Geld&ik, een project voor kinderen in Nederland die in armoede of met weinig geld moeten leven, voeren we in eigen beheer uit.

Daarnaast hebben we een uitgebreide webshop met zelf vervaardigd informatiemateriaal (boeken, cd-roms en films) over de belangrijkste chronische ziektes en aandoeningen.

Overgedragen projecten

Voorbeelden van projecten die zijn overgedragen zijn het Mate4You-project, een mentorproject voor kinderen en jongeren met diabetes, en Klik, een webbased methode om in kaart te brengen hoe het gaat met kinderen (en/of hun ouders) die onder behandeling zijn (geweest) in een ziekenhuis.

 

Cyberpoli

Dertig chronische ziektes en aandoeningen online

Ruim 100.000 bezoekers per maand

Een panel met 190+ medisch behandelaars en ervaringsdeskundigen

Cyberpoli maakt de zorg compleet

Fitkids

Meer dan 170 locaties in Nederland

Ruim 5000 kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking die meetrainen

Onderzoek laat zien dat zowel de fysieke als de mentale fitheid verbetert bij deze kinderen

Zelf ontwikkelde, goed toepasbare loopbandtest

Medewerkers

 

Dr.Michel Weijerman
Kinderarts en directeur

Hester Noll
Manager Fitkids

Marloes Vegelin
Kinderarts, research en wetenschappelijke ondersteuning

Roesja van Doorn
Orthopedagoog, diëtist en webmaster Cyberpoli

Elles Kotte
Bewegingswetenschapper, medewerker Fitkids

Lex Winkler
Arts en medisch adviseur

 

Vacatures

Er zijn geen openstaande vacatures

 

Comité van aanbeveling

 • Willem van Duin, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Achmea groep.
 • Prof.dr. Hans van Goudoever, voorzitter Raad van Bestuur Amsterdam UMC, Amsterdam, hoohleraar kindergeneeskunde en Decaan Faculteit der geneeskunde Universiteit van Amsterdam, Lid Gezondheidsraad.
 • Monique Heijn
 • Monique Maarsen, algemeen directeur Maarsen Groep, Amsterdam, lid Raad van Toezicht UMC Utrecht, lid Bestuur Carré fonds, Amsterdam.
 • Roelf Rogaar, voormalig directievoorzitter Theodoor Gilissen Bankiers
 • Aaltje van Zweden - van Buuren, oprichter Stichting Papageno, Laren, Bestuurslid Papageno fonds en Stichting Papageno Muziek, lid Raad van Advies Autism Treatment Centre of Texas, Bestuuurslid van de Maatschappelijke Alliantie, Den Haag  en auteur. 

Raad van Advies (buiten de organisatie)

 • Prof. dr. mr. A.A.E. Verhagen, hoofd Beatrix kinderziekenhuis, hoogleraar kindergeneeskunde, Groningen.
 • Prof. dr. H.S.A. Heijmans, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam.
 • Prof.dr. W.B. de Vries, hoofd Emma kinderziekenhuis, hoogleraar kindergeneeskunde, Amsterdam UMC.
 • Dr. J.P. Rake, kinderarts, medisch directeur Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen.
 • Prof.dr. G.J.A.Driessen, hoofd MosaKids kinderziekenhuis, hoogleraar kindergeneeskunde, Maastricht UMC.
 • Prof. dr. E.H.H.M. Rings, hoofd  Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis, hoogleraar kindergeneeskunde, Rotterdam.

Bestuur

 • Prof.dr.J.B.M.van Woensel (voorzitter), kinderarts, intensivist en hoofd Intensive Care Kinderen, Emma kinderziekenhuis Amsterdam UMC, hoogleraar Intensive Care kinderen, Universiteit van Amsterdam.
 • Drs.C.A.M. Antens RC, (penningmeester) eigenaar Maes Coaching, Interim CFO en Business coaching 
 • Drs.R.F.A. Houben, consultant & founder Health2Media
 • Ir.T.L.Nolst Trenité, directeur Strategie & Innovatie, Amsterdam UMC, Amsterdam
 • Drs. J. Wigmans, directeur Napels B.V.

Partners & sponsoren

Stichting Artsen voor Kinderen ontvangt geen subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften en sponsors. Wij willen graag samenwerken met bedrijven of organisaties die ons werk op een structurele wijze willen steunen. Als sponsor via een projectsubsidie of als partner in een project.

Huidige sponsors

Een greep uit de sponsors die eerder hebben bijgedragen

 • De Rabobank Foundation: bijdrage onderhoud en beheer Cyberpoli en Fitkids Upgrade
 • VSB-fonds: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli
 • De Bank of America Merrill Lynch: bijdrage voorlichtingsmateriaal t.b.v. project sikkelcelanemie
 • Kinderfonds van Dusseldorp: bijdrage voorlichtingsmateriaal t.b.v. project sikkelcelanemie
 • K.F. Heinfonds: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli-app
 • Stichting Elise Mathilde Fonds: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli-app
 • Innovatiefonds Zorgverzekeraars: bijdrage ontwikkeling Cyberpoli-app
 • NSGK: bijdrage herdruk van het boek Downsyndroom, alle medische problemen op een rij

Partners

De Cruijff Foundation is onze partner in het Fitkids-project

De NSGK is onze partner in het project Fitkids in de Family