Fitness-en oefenprogramma Fitkids

Promotie Elles Kotte, bewegingswetenschapper.

Vandaag ,14 november 2019, promoveert Elles Kotte, bewegingswetenschapper bij Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, op ons project Fitkids, met de titel ‘Creëren van mogelijkheden voor kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking’.

Het hoofddoel van dit proefschrift was om te onderzoeken wat de effecten zijn van het fitness en oefenprogramma Fitkids op fysieke fitheid, kwaliteit van leven en dagelijkse activiteit van kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking. Uit dit onderzoek is onder meer gebleken dat Fitkids positieve effecten heeft op de fysieke fitheid, het functioneel inspanningsvermogen en op de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (G-KvL). De uitkomst van dit proefschrift ondersteunt het belang en het volgen van Fitkids voor kinderen en adolescenten die een chronische ziekte of een beperking hebben. Fitkids wordt op dit moment op 165 locaties verspreid over geheel Nederland gegeven.